Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Emily Fashion Oy (3219246-5), Tampere, Suomi.

asiakaspalvelu@emilyfashion.fi

Rekisterin nimi

EmilyFashion Oy:n asiakasrekisteri

Käsiteltävät henkilötiedot, henkilötietojen lähde ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee Asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka rekisterinpitäjä saa asiakkaan tehdessä tilauksen verkkokaupassa emilyfashion.fi. Rekisterinpitäjä käsittelee vain Asiakkaan tunnistetietoja ja yhteystietoja, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen tekemiseksi. Verkkokaupassa tilausta tehdessä pyydettävät tiedot ovat Asiakkaan nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin lain edellyttämän ajan. 

Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Asiakas ei voi tehdä ostoksia verkkokaupassa antamatta henkilötietoja. 

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen, ellei laista muuta johdu.

Rekisterinpitäjä poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä palvelun laadun ja toteuttamisen takaamiseksi.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä);
  • Rahtiyhtiöt, kuten Posti;
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka);
Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä muihin maihin.

Asiakkaan oikeudet

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on erilaisia oikeuksia, kuten

1. oikeus tutustua hänestä kerättyihin henkilötietoihin;

2. oikeus henkilötietojen oikaisuun

3. oikeus henkilötietojen poistamiseen;

4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä;

5. oikeus tietojen siirtämiseen;

6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, sekä

7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos Asiakas epäilee yrityksen toimivan yleisen tietosuoja-asetuksen tai hyvien käytäntöjen vastaisesti.

Jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi, olethan yhteydessä osoitteeseen asiakaspalvelu@emilyfashion.fi.

Henkilötietojen turvallisuus

Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen turvaamiseksi, esimerkiksi salasanojen ja käyttöoikeuksien avulla. Rekisterinpitäjä huolehtii, että laitteiden päivitykset ja virustorjuntaohjelmat ovat ajan tasalla. 

Tietosuojaselosteen muutokset

Tietosuojaseloste voi muuttua yritystoiminnan muutoksista tai lainsäädännöllisistä syistä johtuen. Uusin versio selosteesta julkaistaan tällä verkkosivulla. Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 5.6.2022.

Maksuvaihtoehdot

Emily Fashion Oy

Sähköposti: asiakaspalvelu@emilyfashion.fi